Hoe werk ik?

Verkennend gesprek

Via e-mail of telefonisch contact bespreken we kort uw vraag of situatie. Op basis van dit gesprek wordt er dan gekeken of ik de juiste persoon ben om te helpen. Indien de uitkomst van dit verkennend gesprek positief is, plannen we een intake gesprek in.

Intakegesprek

Het intake gesprek is bedoeld om kennis te maken met u of uw kind en we gaan dieper in op de hulpvraag. Op deze manier kan ik dan een ruimer beeld vormen over “het probleem”/de hulpvraag. Samen bekijken we wat de verwachtingen zij en hoe we hieraan tegemoet kunnen komen. Jij staat centraal.

Start begeleiding

Nu kan er begonnen worden met de therapie. Tijdens de therapiesessis worden diverse technieken gebruikt. Welke techniek er juist gebruikt wordt hangt waar u of uw kind zich het beste bij voelt. De begeleiding van een kind zal steeds zonder ouder plaatsvinden. We doen dit om een zo goed mogelijke vertrouwensband op te bouwen.

Tussentijds evaluatie gesprek

Tijdens dit gesprek gaan we kijken hoe u of het kind zich voelt en de veranderingen die plaatsvinden. Indien er vragen of opmerking zijn kunnen we dit nu bespreken. Wanneer het om een kind gaat zal dit gesprek met de ouders gebeuren.

Maak kennis

Plan een sessie